Miten inventoidaan yrityksen varasto tilinpäätöstä varten?

Tähän kysymykseen olemme tilitoimistossa ehtineet vastata jo useita kertoja näin vuoden lähestyessä loppuaan. Monissa yrityksissä varastotuotteet lasketaan joululoman välipäivinä tai heti vuoden vaihteen jälkeen.

Varaston inventoinnin tarkoituksena on saada vaihto-omaisuudelle mahdollisimman todenmukainen arvo. Tieto varaston todellisesta arvosta tarvitaan tilinpäätökseen varastonmuutoskirjausta varten, koska lainsäädäntö tätä edellyttää. Lue lisää: Elinkeinoverolaki 28§ ja Kirjanpitolaki 5 luku 6§.

Yksityiskohtainen inventaario ei välttämättä ole tarpeen, mikäli varaston arvo on hyvin pieni ja varaston arvon muutokset ovat vähäisiä, eikä niillä ole siten olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

Lasketulla varaston muutoksella korjataan tuloslaskelman ostomenoja, jotta tilikaudelle kohdistuisivat vain tilikauden myyntejä vastaavat ostot. Tilikauden aikana kirjanpitoon kirjataan kaikki ostot kulumassa olevan tilikauden kuluiksi ja näitä kirjauksia viimeistään tilinpäätöksessä oikaistaan varaston aktivoinnilla todelliseen arvoonsa.

Varaston arvo lasketaan varovaisuuden periaatteella halvimman hinnan mukaan ilman arvonlisäveroa, usein miten se tarkoittaa tavaran sisäänostohinnan käyttämistä. Mukaan lasketaan vain tavara, jolla on todellista jälleenmyyntiarvoa. Näin ollen varaston arvoon ei lasketa avattuja pakkauksia tai nopeasti pilaantuvia tuotteita, joilla ei ole enää todellista jälleenmyyntiarvoa. Jos varastossa oleva tavara on itse valmistettu, käytetään inventaariarvona kustannuslaskennalla laskettua hintaa, joka sisältää hankinnan ja valmistuksen aiheuttamat välittömät arvonlisäverottomat menot (= omakustannushinta).

Varaston inventointia ei ole välttämätöntä suorittaa juuri oikeana tilinpäätöspäivänä, onhan uuden vuoden aattona helppo keksiä parempaakin tekemistä, vaan sen voi tehdä jonain lähimpänä mahdollisena sopivana päivänä, jolloin varastoarvot vastaavat kuitenkin vielä tilinpäätöspäivän tilannetta. Vaihto-omaisuutta ovat kaikki myytäväksi tai myyntituotteiden raaka-aineiksi tarkoitetut tuotteet ja tarvikkeet, usein myös myyntituotteille hankitut pakkausmateriaalit.

Tässä esimerkki miltä kuvitteellisen karkkikaupan inventaari voisi näyttää:

Inventaari-lista on kirjanpidon tosite, mikä toimitetaan tilinpäätöksen laatijalle.

Käsitteet

Inventaario tarkoittaa yrityksen hallussa olevan vaihto-omaisuuden arvon laskemista.

Vaihto-omaisuutta ovat esimerkiksi myytäväksi hankitut tavarat, raaka-aineet, puolivalmiit tai valmiit myytäväksi valmistetut tuotteet, myytävien tuotteiden tai palveluiden tuottamisessa kuluvat aineet ja tarvikkeet.

Työkalut, koneet ja muut sellaiset yrityksen pysyvään käyttöön hankitut tavarat eivät ole vaihto-omaisuutta vaan ne ovat käyttöomaisuutta.

Hankintahinta on hinta, jolla tuote on ostettu.

Todennäköinen hankintahinta on hinta, jolla tuotteen tällä hetkellä saisi hankittua.

Luovutushinta on hinta, jonka tuotteesta todennäköisesti tällä hetkellä saisi.

Sitä mukaa kun varaston koko kasvaa, useimmilla yrityksillä on käytössä ajantasainen varastokirjanpito, jolloin varastonmuutos kirjataan myös kirjanpitoon säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain. Ajantasaisesta varastokirjanpidosta näkee milloin vain nykyhetken varastosaldot. Silloinkin varastosaldot vaativat todennäköisesti aika ajoin tarkistusta ja päivitystä mm. hävikin seurauksena.

Varaston inventointi tuottaa hyödyllistä tietoa yrityksen talouden suunnitteluun ja toiminnan tehostamiseen. Vaihto-omaisuuden käsittely on hyvä suunnitella mahdollisimman tehokkaaksi ja varastonkierto nopeaksi. Tavaran varastointi on kallista ja se sitoo yrityksen pääomaa, joten liian suuren varaston pitäminen ei ole kannattavaa.

Katso edellisestä artikkelistamme mitä muuta tilinpäätökseen tarvitaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *