Tulorekisteriin ilmoittaminen alkaa 1.1.2019

Tulorekisteri on Verohallinnon ylläpitämä kansallinen sähköinen tietokanta, mikä sisältää yksilötasoisia tulotietoja. Palkkailmoitukset 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista, eduista ja korvauksista tehdään reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti tulorekisteriin. Tulorekisteri korvaa Verohallintoon, Työttömyysvakuutusrahastoon, eläkevakuuttajille ja muille vakuutusyhtiöille tehtävät palkkailmoitukset. Tulorekisteri ei luo kansalaisille tai viranomaisille uusia tiedonsaantioikeuksia. Kukin tiedon käyttäjä saa vain ne tiedot, joihin on nykyisinkin oikeutettu. Myös jokainen kansalainen näkee tulorekisteristä vain omat tulotietonsa.

Lue lisää tulorekisteristä: https://www.vero.fi/tulorekisteri

Taloushallinnon ohjelmistotalot ja tilitoimistot ovat valmistautuneet tulorekisterin käyttöönottoon jo pitkin vuotta. Monissa yrityksissä on kuitenkin viimeistään nyt herätty pohtimaan tulorekisterin tuomia muutoksia palkkahallintoon, minkä olemme huomanneet siitä, että kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden linjat ovat käyneet kuumina tulorekisteriin liittyvissä kysymyksissä. Tästä syystä päätimme koota blogiin pienen yhteenvedon eniten kysymyksiä herättäneistä tulorekisterin tuomista muutoksista.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Ilmoitettavia tietoja ovat maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset ja muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaisten kustannusten korvaukset täytyy ilmoittaa.

Palkkaennakoita ei voi enää maksaa. Ennakkoon maksetut erät lasketaan suoraan palkoiksi ja niistä tulee toimittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut.

Tulorekisteriin tehtävien ilmoitusten aikataulut

Kaikki yllä mainitut palkanluonteiset maksut tulee ilmoittaa tulorekisteriin aina viimeistään viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisterin ilmoitus tarkoittaa yhden maksukerran tietoja eli tulorekisteriin on tehtävä yhtä monta ilmoitusta kuin eri maksupäiviä on. Tämän vuoksi suosittelemme minimoimaan mahdollisuuksien mukaan kuukauden maksupäivät sekä palkkojen että matkakorvausten osalta.

Lisäksi annetaan työnantajan erillisilmoitus kuukausittain, viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Jos ilmoituksen määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä. Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan tietoja, jotka eivät kohdistu yksittäiseen tulonsaajaan.

Mistä alkaen palkat ilmoitetaan Tulorekisteriin?

Ensimmäiset tulorekisteriin ilmoitettavat palkat ovat tammikuun palkkapäiville maksettavat palkat. Tammikuun alussa maksetaan paljon joulukuun palkkoja, joten monissa tapauksissa ensimmäisiä tulorekisteriin ilmoitettavia palkkoja ovat joulukuun palkat. Palkanlaskennan tiedot on laitettava yhteensopivaksi tulorekisterin kanssa ennen ensimmäisten tammikuussa maksettavien palkkojen laskentaa, jotta ilmoittaminen tulorekisteriin onnistuu. Esimerkiksi Procountorissa tulorekisteriin siirtyminen tarkoittaa uuteen palkanlaskennan osioon siirtymistä. Vuoden 2018 loppuun saakka palkanlaskenta tehdään nykyisessä palkkaosiossa, mutta palkanlaskenta aloitetaan uudessa palkkaosiossa jo joulukuussa 2018 niiden palkkojen osalta, joiden palkkapäivä on vuoden 2019 puolella.

Tulorekisterin tuomia muutoksia

Luontoisetuja ei voi jatkossa ilmoittaa koko vuodelta samalla kertaa. Tulorekisterin myötä luontoisedut ilmoitetaan silloin, kun ne on annettu palkansaajan käyttöön. Rahapalkan kanssa samaan aikaan maksetut luontoisedut ilmoitetaan samalla viiden päivän aikataululla. Luontoisedun tiedot ilmoitetaan poikkeuksellisesti kuukausittain, viimeistään seuraavan kuun 5. päivänä, mikäli palkansaajalle ei ole maksettu rahapalkkaa luontoisedun kanssa samaan aikaan.

Tulorekisterin ilmoitukset on tehtävä sähköisesti. Tulorekisteriin voi ilmoittaa paperilomakkeilla tietoja vain erityisestä syystä.

Tilitoimiston asiakkaana huomioitavaa

Jos laskette palkkoja yrityksessä itse, mutta tilitoimisto hoitaa ilmoittamisen, on tärkeää jatkossa ilmoittaa tilitoimistoon jokaisesta suorituksen maksamisesta ajoissa.

Ilmoitukset Procountorista tulorekisteriin siirtyvät teknistä rajapintaa pitkin varmenteen avulla. Jos yrityksessä halutaan itse lähettää ilmoituksia tulorekisteriin, tulee ohjelmaan hakea yritykselle oma Tulorekisterin varmenne. Tilitoimisto lähettää ilmoituksia asiakkaan puolesta tilitoimiston varmenteella.

Finagon laatimat ohjeet varmenteen hakemiseen löytyvät täältä: https://procountor.finago.com/hc/fi/articles/360000370757-Varmenne-tulorekisteriin-ilmoittamista-varten

Varmenteen hakeminen onnistuu jälleen 2.1.2019 alkaen Tulorekisterin asiointipalvelussa.

Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu: Tulorekisteri.fi > Kirjaudu sisään

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *