Yrityksen perustajan muistilista

Uuden yrityksen perustaminen on innostavaa, jännittävää ja usein myös työlästä puuhaa. Alussa tarvitaan paljon energiaa itse yritystoiminnan käynnistämiseen, mutta myös byrokratian hoitamiseen. Jos olet juuri perustamassa yritystä tai alkanut suunnitella yrittäjäksi ryhtymistä, voi muistilistastamme olla sinulle apua.

 

Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perimmäinen tarkoitus on tehdä tulosta. Siksi jokaisen yrityksen tulisi lähteä liikkeelle liikeideasta, mikä kuvaa yrityksen ansaintamallin. Liikeidea ei silloin pelkästään kerro mitä yritys myy, vaan lisäksi miten ja kenelle myydään. Liiketoimintasuunnitelma taas on yrityksesi tarinan juoni. Liiketoimintasuunnitelma kuvailee yrityksen strategiaa, tutkii markkinatilannetta ja avaa suunnitelmia tarkemmin. Mitä tarkempi liiketoimintasuunnitelma, sitä arvokkaampi työväline se käytännössä yritykselle on.

Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä kuvailla liikeideaa, kartoittaa minkälaista osaamista yrityksessä tarvitaan ja mitä osaamista itseltä löytyy, tehdä markkinakartoitusta ja laatia taloussuunnitelma. Taloussuunnittelun tulisi sisältää kannattavuuslaskelmat ja kassavirtaennusteet ainakin kolmelle ensimmäiselle vuodelle. Kannattavuutta laskiessa on hyvä huomioida myös yrittäjän oma taloustilanne ja ansion tarve.

Liiketoimintasuunnitelmalle löydät pohjan esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön Yritys-Suomi verkkosivujen työkaluista.

 

Yritysmuodon valinta

Yritysmuodon valinta sisältyy liiketoiminnan suunnitteluun. Yleisiä yhtiömuotoja Suomessa ovat osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja ulkomaisen yhtiön sivuliike. Yksinyrittäjä voi toimia myös elinkeinonharjoittajana toiminimellä. Yhden hengen toiminimi on yksinkertaisin sekä perustettaessa että toiminnan päättämisen kannalta. Kannattaa kuitenkin perehtyä tarkemmin eri yhtiömuotoihin ja valita omalle liiketoimintamallille sopivin. Jos olet perustamassa yritystä yksin, vaihtoehtoina voi pitää osakeyhtiötä tai osuuskuntaa. Vaikka osuuskunta mielletään yleensä jäsentensä yhteiseksi hankkeeksi, osuuskunnan perustajaksi riittää vain yksi henkilö. Kaksin tai porukalla aloittavien vaihtoehtoina ovat osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Yritys-Suomi sivuilta löytyy kätevä check-lista yritysmuodon valintaan.

 

Starttirahahakemus

Starttiraha on tuki, jonka TE-toimisto voi myöntää aloittavalle yrittäjälle ehtojen täyttyessä. Starttirahaa voi saada enintään vuoden ajaksi ja sen tarkoitus on turvata yrittäjän toimeentuloa ensimmäisten aloituskuukausien aikana, kun toimintaa käynnistetään. Starttirahaa hakevien on tärkeää huomioida, ettei yritystoimintaa saa aloittaa ennen kuin on saanut päätöksen starttirahasta. Starttirahan hakijan kannattaa siis olla hyvissä ajoin yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon.

Lisää tietoa starttirahan hakemisesta voit lukea TE-palveluiden sivulta.

 

Viranomaisluvat

Ennen elinkeinotoiminnan aloittamista on selvitettävä, onko aiottu elinkeinotoiminta luvan- tai ilmoituksenvaraista. Jos elinkeinon harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on ennen toiminnan aloittamista hankittava lupa sekä ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Joskus elinkeinotoiminnan aloittamisesta täytyy tehdä ilmoitus laissa säädetylle viranomaiselle, vaikkei varsinaista lupaa tarvittaisikaan.

Lisäksi esimerkiksi elintarvikkeita myyvien liikkeiden tiloissa tulee ennen käyttöönottoa suorittaa tarkastus ja hakea käyttöönottoon kunnan terveysviranomaiselta lupa.

Lisää tietoa toimialakohtaisista luvista löytyy esimerkiksi täältä.

 

Yrityksen nimi

Nimeä yritykselle on varmasti mietitty jo ihan alkuun liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä, mutta koska yrityksen nimi on niin tärkeä asia, nimivaihtoehtoja on hyvä tässä kohtaa pohtia vielä uudelleen ennen rekisteröintiä. Kaupparekisteri suorittaa nimitutkimuksen vasta perustamisilmoituksen saatuaan, joten yrityksen nimeä ei kannata ottaa käyttöön ennen kuin se on Kaupparekisterin vahvistama. Nimi on tärkeä tekijä yrityksen yksilöintiin ja löydettävyyteen. Nimeä valittaessa kannattaa huomioida myös tuleva näkyvyys verkossa ja tarkistaa samalla domainin saatavuus. Ennen ilmoituksen lähettämistä kannattaa ehdottomasti tehdä etukäteen omaa tutkimusta nimen suhteen ja miettiä sopivat vaihtoehdot rekisteröinti-ilmoitukselle siltä pohjalta.

Tarkista esimerkiksi nimen nykyinen käyttö eri toimialoilla YTJ:n Yrityshaulla.

Tarkista verkkotunnuksen saatavuus Viestintäviraston palvelusta tai web-hotellin palveluntarjoajalta.

Lue lisää ohjeita yrityksen nimeämistä varten PRH:n sivuilta.

 

Yrityksen rekisteröiminen

Yritys perustetaan rekisteröimällä yritys Kaupparekisteriin. Perustaminen tapahtuu Y-lomakkeilla, jotka löytyvät Patentti- ja Rekisterihallituksen (PRH) ja Verohallinnon yhteisestä yritystietojärjestelmästä YTJ. Osakeyhtiö ja toiminimi voidaan perustaa sähköisellä perustamisilmoituksella. Sähköinen perustamisilmoitus tehdään myös edellä mainitussa YTJ:n verkkopalvelussa. Osakeyhtiön voi perustaa yhtiön vastuuhenkilö, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja, joka allekirjoittaa perustamisilmoituksen henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksellaan.

Hyödyllistä tietoa yrityksen perustajalle löytyy täältä.

Lue lisää sähköisestä ilmoittamisesta Kaupparekisteriin.

Yrityksen perustamisilmoituksen yhteydessä voidaan samalla rekisteröityä myös tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin, kuten ennakkoperintärekisteriin ja ilmoittaa tarvittavat tiedot arvonlisäverovelvollisuutta varten.

 

Pankkitilin avaaminen

Yritykselle täytyy avata oma pankkitili yleensä jo yritystä rekisteröitäessä. Yritystiliä avattaessa tarvitaan yrityksen Y-tunnus, joka saadaan Kaupparekisteristä perustamisilmoituksen saapumisen ja rekisteröintimaksun maksamisen jälkeen. Pankkitili avataan Y-tunnuksella perustettavalle yritykselle ja sen jälkeen yhtiön osakkaat pystyvät maksamaan osakepääoman yrityksen tilille. Elinkeinonharjoittaja ei tarvitse pankkitiliä yrityksen perustamiseen, mutta on suositeltavaa, että yrityksellä on aina oma pankkitili.

 

Rahoitus

Liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa on tehty laskelmia yrityksen rahoitustarpeesta. Alkupääoman rahoittamisen yleisimmät vaihtoehdot ovat omistajien omat investoinnit yritykseen, pankkilaina, ulkopuoliset sijoitukset tai lainat ja julkinen rahoitus (mm. Finnvera).

Lisää tietoa rahoituksesta saa mm. Yritys-Suomi sivustolta.

Kannattaa tutustua myös Finnveran tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin.

 

Vakuutukset

Yrityksen tarvitsemat vakuutukset riippuvat paljon yrityksen toiminnasta, toimialasta, riskeistä, omaisuudesta ja henkilökunnasta, mutta yleisiä yritysten tarvitsemia vakuutuksia ovat vastuuvakuutus, omaisuusvakuutus, oikeusturvavakuutus ja keskeytysvakuutus. Mahdollisia ajoneuvoja ja kiinteistöjä varten tarvitaan omat vakuutukset.

Elinkeinonharjoittaja tai yli 30 % yhtiöstä omistava yrittäjä tarvitsee Yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL). Selvitä yrittäjänä YEL velvollisuutesi. Yrittäjä huolehtii itse myös omasta työttömyysturvastaan.

Lue lisää yrittäjän eläkkeestä esimerkiksi Suomen Yrittäjien sivuilta.

Työntekijät joudutaan aina vakuuttamaan pakollisin lakisääteisin vakuutuksin eli Työntekijän eläkevakuutuksella, lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, työttömyysvakuutuksella ja ryhmähenkivakuutuksella. Lisäksi on mahdollista ottaa vielä erilaisia vapaaehtoisia vakuutuksia.

Yrityksesi tarvitsemista vakuutuksista saat lisää tietoa mm. vakuutusyhtiöiltä. Vakuutuksista kannattaa pyytää tarjouksia eri vakuutusyhtiöiltä ja lukea vakuutusten ehdot hyvin tarkkaan.

 

Tilitoimiston valinta

Jos taloushallinto ei ole omaa osaamistasi, kannattaa harkita tilitoimistopalveluiden käyttöä. Tilitoimisto voi auttaa yrittäjää jo yrityksen perustamisvaiheessa esimerkiksi laskelmien teossa, perustamisilmoituksen ja yhtiöjärjestyksen laadinnassa. Tilitoimisto voi merkittävästi helpottaa yrityksen arkea antamalla arvokkaita neuvoja, huolehtimalla yrityksen kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja viranomaisilmoituksista. Nykyaikaiset sähköiset palvelut säästävät huomattavasti myös yrittäjän aikaa, joten kannattaa valita nykyaikaisia palveluita tuottava tilitoimistokumppani.

 

Myynti ja markkinointi 

Seuraavaksi ollaankin valmiina aloittamaan varsinainen liiketoiminta. Ilman myyntiä harvoin tapahtuu mitään. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä on tutkittu valmiiksi yrityksen markkinatilannetta, pohdittu kuinka asiakkaat tavoitetaan ja tehty alustava markkinointisuunnitelma. Myös tuotteistaminen ja hinnoittelu ovat suunnitelmissa avainasemassa. Nyt on aika laittaa suunnitelmat toteutukseen ja myös jatkuvasti päivittää niitä saatujen kokemusten perusteella. Kannattaa kiinnittää huomiota yrityksen brändiin, jolla erotutaan kilpailijoista. Erilaisia markkinointipalveluita voi kätevästi myös ostaa. Huolehdi ainakin näyttävistä ja toimivista verkkosivuista ja tänä päivänä kannattaa myös ehdottomasti panostaa sosiaalisen median strategiaan ja toteutukseen. Oma aika kannattaa käyttää mahdollisimman tehokkaasti omaan ydinosaamiseen. Varmista myös, että olet perillä toimialaasi liittyvistä lain pykälistä. Perehdy tarkkaan myyntiehtoihin ja sopimuksiin ja muista määritellä ne myös omaa toimintaasi turvaamaan.

Jos unelmat eivät pelota, ne eivät ole tarpeeksi suuria.

 

  1. […] kysytyistä taloushallintoon ja yrittäjyyteen liittyvistä kysymyksistä.  Esimerkkinä näistä, Yrityksen perustajan muistilista ja Joululahjat verotuksessa. Pidän todella paljon tämän yrityksen sivuston ulkoasusta, joka on […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *